Công ty CP Sở hữu trí tuệ DVL Group (viết tắt là DVL Group) là tổ chức tư vấn hoạt động trên các lĩnh vực: tư vấn quản lý; tư vấn đầu tư, mua sắm công, tư vấn đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá, quản lý dự án, đánh giá dự án; tư vấn pháp luật; đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ, tư vấn phát triển kinh tế xã hội (nông  nghiệp, môi trường, hạ tầng nông thôn, hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hỗ trợ kỹ thuật … cho các dự án phát triển); tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo và xúc tiến thương mại và đầu tư; Giải pháp triển khai ứng dụng truyền thông, marketing, bán hàng và quản trị.

Đến nay, DVL Group đã hợp tác với 100 ++ chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế, 56 nhân sự chuyên môn, 3 văn phòng đại diện và hình thành hệ sinh thái gồm các đơn vị trực thuộc và các Công ty liên kết: DVL EDU, DVL ISO, DVL BIB, DVL LAWFIRM, DVL MEDIA, DVL TECH , DVL AUCTION, DVL E&C, DVL SOUTH


Thông tin liên lạc

Địa chỉ:: Tầng 10, tòa nhà A3, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: https://dvlgroup.vn/

1 công việc được tìm thấy