Thông tin liên lạc

Địa chỉ:: Số 32 Tố Hiến Thành, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương