Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư phát triển Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp 199- Tên viết tắt: INCICODE 199, có chức năng hoạt động về công tác Tư vấn, Đầu tư và Thi công Xây dựng theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103775584 đăng ký lần đầu ngày 4 tháng 5 năm 2009, đăng ký thay đổi lần 03 ngày 24 tháng 4 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với phạm vi hoạt động trên cả nước.
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển xây dựng dân dụng - Công nghiệp 199 - INCICODE 199 đã phát triển trải qua nhiều chặng đường lịch sử. Công ty được kế thừa các hoạt động của nhiều đơn vị, trung tâm tư vấn xây dựng và nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật lớn có uy tín trong cả nước như: Trường Đại học Xây dựng, công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng, Văn phòng Tư vấn khoa công nghệ và đào tạo liên ngành xây dựng Việt Nam - Tổng hội Xây dựng Việt Nam…

Thông tin liên lạc

Địa chỉ:: Số 8, Tổ 3, cụm Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

1 công việc được tìm thấy