Thông tin liên lạc

Địa chỉ:: Thôn Tân Ngọc, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc