Tuy?n d?ng thng 12

Tuy?n d?ng thng 12

73 công việc được tìm thấy

Tuyền Dụng Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thiên Đức
4 tháng trước Hà Nội - 26,13km Toàn thời gian 8,000,000 ₫ - 10,000,000 ₫/tháng

Kỹ Sư Hiện Trường

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Hưng Phúc An
4 tháng trước Thanh Hóa - 31,8km Toàn thời gian 8,000,000 ₫ - 10,000,000 ₫/tháng

Kỹ Sư Giám Sát

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Hưng Phúc An
4 tháng trước Thanh Hóa - 31,8km Toàn thời gian 9,000,000 ₫ - 11,000,000 ₫/tháng

Kỹ Sư Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Hưng Phúc An
4 tháng trước Thanh Hóa - 31,8km Toàn thời gian 8,000,000 ₫ - 10,000,000 ₫/tháng

Tuyển Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

Công Ty CP Tvtk&xd Secret
9 tháng trước Hà Nội - 26,13km Toàn thời gian 5,000,000 ₫ - 10,000,000 ₫/giờ

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Công Ty Cổ Phần Austdoor Miền Bắc
9 tháng trước Hà Nội - 26,13km Toàn thời gian 11,000,000 ₫ - 19,000,000 ₫/giờ

Tuyển Dụng Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Lộc Việt
9 tháng trước Hà Nội - 26,13km Toàn thời gian Thương lượng

Bạn đang tìm một công việc ?

Tải lên hồ sơ của bạn và dễ dàng nộp từ bất kỳ thiết bị nào!
Cập nhật hồ sơ của bạn