Tuy?n d?ng thng 12

Tuy?n d?ng thng 12

73 công việc được tìm thấy

Shop Drawing Detailer

Công Ty Cổ Phần Vi Lê Ntm
11 tháng trước Hà Nội - 26,13km Toàn thời gian Thương lượng

Sales Manager

Công Ty Cổ Phần Vi Lê Ntm
11 tháng trước Hà Nội - 26,13km Toàn thời gian Thương lượng

Sales Engineer

Công Ty Cổ Phần Vi Lê Ntm
11 tháng trước Hà Nội - 26,13km Toàn thời gian Thương lượng

Site Engineer

Công Ty Cổ Phần Vi Lê Ntm
11 tháng trước Hà Nội - 26,13km Toàn thời gian Thương lượng

Project Engineer

Công Ty Cổ Phần Vi Lê Ntm
11 tháng trước Hà Nội - 26,13km Toàn thời gian Thương lượng

Qc Nhà Máy

Công Ty Cổ Phần Vi Lê Ntm
11 tháng trước Bắc Ninh - 0km Toàn thời gian Thương lượng

Qc Nhà Máy

Công Ty Cổ Phần Vi Lê Ntm
11 tháng trước Bắc Ninh - 0km Toàn thời gian Thương lượng

Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Tháp Mười
11 tháng trước Hà Nội - 26,13km Toàn thời gian 10,000,000 ₫ - 15,000,000 ₫/giờ

Bạn đang tìm một công việc ?

Tải lên hồ sơ của bạn và dễ dàng nộp từ bất kỳ thiết bị nào!
Cập nhật hồ sơ của bạn